Zde naleznete projekt, srazy a akce spojené s veterány a americkými stroji.

Uvítáme všechna americká auta a motocykly

Sraz amerických-strojů u hypermarketu Globus Trmice
28.9.2020

Naše první akce s názvem Sraz amerických-strojů u hypermarketu Globus Trmice

  • se bude konat 28.9.2020

První ročník srazu amerických strojů se uskuteční na parkovišti u hypermarketu Globus Trmice

 ! JÍDLO PITÍ A DOBRÁ ZÁBAVA ZAJIŠTĚNY !

Program akce

8:00-10:00 příjezd vozidel

10:00-11:00 živá hudba skupina MAXÍCI

11:00-12:00 přehlídka strojů před pódiem

12:15-12:45 živá hudba skupina MAXÍCI

12:45-13:45 předávání cen

14:00-14:30 živá hudba skupina MAXÍCI

15:00-16:00 spanilá jízda strojů

16:00-17:00 vyhlášení hlavní ceny diváků a závěr akce

Spanilá jízda

povede na náměstí v Ústí nad Labem, kde na chvíly vystavíme své klenoty.

Během akce bude otevřena restaurace, kavárna i dětská herna s hlídáním dětí v hypermarketu Globus!

Vstupné

Vstupné pro účastníky (vystavovatele) bylo stanoveno na 400Kč, ale nemusíte se bát s prázdnou od nás neodjedete.

Cena je za stroj a jeho posádku.

Vstupné pro návštěvníky bylo stanoveno na 100Kč. Děti do 12let zdarma v doprovodu platícího rodiče.

dsg

Hlavní cena diváků

poháry

Téměř 40 cen

Pro účastníky jsme připravily téměř 40 ocenění v různých kategoriích.


Nikdo však neodjede s prázdnou.

Adresa akce

50°39’02.2″N 14°00’10.1″E

GLOBUS Tyršova 869, 400 04 Trmice

Aktuální informace

najdete výdy na našich fb stránkách.

https://www.facebook.com/Americk%C3%A9-stroje-104537664450784/

najdete zde informace o programu akcí, termíny a trasy výletů, informace kde nás uvidíte.

Přihláška na akci Amerických Strojů

Všeobecné podmínky

Odesláním přihlášky, nebo účastí na akci, vzniká vystavovateli povinnost přistavit na vlastní náklady  vozidlo včas na místo akce. Příjezd a registrace účastníků je v pondělí 28.9. 2020 mezi 08:00 a 10:00. V jiném čase je příjezd umožněn pouze po předchozí dohodě. Odjezd a odvoz vozidel je v neděli 28.9. 2020 mezi 17:00 a 20:00.           Pokud nebudete schopni zajistit účast přihlášeného vozidla, je nezbytné tuto skutečnost neprodleně oznámit organizátorům akce. Vystavená vozidla musí být čistá a v co nejlepším technickém stavu. U vystaveného vozidla bude umístěná oficiální popiska vozidla. V případě zájmu může účastník u vozidla instalovat ochranný provaz chránící exponát od přímého kontaktu s diváky. Účastník musí zajistit u vozidla funkční zábranu před případným únikem oleje pod vozidlem. Vystavovatel si zajišťuje vlastní ochranu vozidla pro případ dešťové přeháňky či pro ochranu proti kroupám, kterou si v případě nebezpečí sám instaluje na své vozidlo. Účastník se akce účastní na vlastní zodpovědnost a nebezpečí, vystavovaná vozidla budou pojištěná organizátorem výstavy proti poškození během konání výstavy a odcizení. Pro platnost pojištění je nutné dodržet všechny podmínky a pokyny pojišťovny. Vystavované vozidlo musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích(v případě účasti na spanilé jízdě). Účastník je zodpovědný za škody, které způsobí nedbalostí nebo špatným technickým stavem svého vozidla. Přihláškou dává účastník souhlas ke zveřejnění informací o vozidle včetně fotografií vozidla poskytnutých účastníkemnebo pořízených během výstavy. Účastník se během akce bude řídit pokyny organizátorů.

Přihláškou dává účastník souhlas ke zpracování osobních údajů podle příslušných předpisů a zákonů.