Zde naleznete projekty srazy a akce spojené s veterány a americkými stroji.

                                                                  https://www.facebook.com/americkestrojecz/

Uvítáme všechna Americká auta a motocykly


Sraz amerických-strojů u hypermarketu Globus Trmice
8.5.2022

Naše třetí akce s názvem Sraz amerických-strojů u hypermarketu Globus Trmice

  • se bude konat 8.5.2022

Třetí ročník srazu amerických strojů se uskuteční na parkovišti u hypermarketu Globus Trmice

! JÍDLO PITÍ A DOBRÁ ZÁBAVA ZAJIŠTĚNY !

Program akce

Třetí ročník srazu amerických strojů se uskuteční 8.5.2022 na parkovišti u Globusu v Ústí nad Labem. Akce je zaměřena na obdivovatele jak starých tak nových US cars. Zveme hlavně rodiny s dětmi.8,00- 10,00 příjezd účastníků
10,00 oficiální zahájení akce
11,00 představení vozidel účastníků
12,00 soutěž best sound exhaust
13,00 vyhlášení soutěže o ceny diváků
14,00 ostatní program
15,00 vyhlášení a předání cen
16,00 odjezd na spanilou jízduPo celou dobu živá a reprodukovaná hudba. Během akce bude zajištno občerstvení, stánkový prodej, skákací hrad a mnoho dalších atrakcí.
Vstupné:
automobil s posádkou 200,-
návštěvník 100,- každý návštěvník obdrží vydání časopisu chrom plameny
dítě do 120 cm zdarmaSpanilá jízda

povede na náměstí v Ústí nad Labem, kde na chvíly vystavíme své klenoty.

Během akce bude otevřena restaurace v hypermarketu Globus!
Vstupné

Vstupné pro účastníky (vystavovatele) bylo stanoveno na 200Kč, ale nemusíte se bát s prázdnou od nás neodjedete.

Cena je za stroj a jeho posádku.

Vstupné pro návštěvníky bylo stanoveno na 100Kč. Děti do 120cm zdarma v doprovodu platícího rodiče.Téměř 40 cen

Pro účastníky jsme připravily téměř 40 ocenění v různých kategoriích.


Nikdo však neodjede s prázdnou.

Adresa akce

50°39'02.2"N 14°00'10.1"E

GLOBUS Tyršova 869, 400 04 Trmice

Aktuální informace

najdete výdy na našich fb stránkách.

https://www.facebook.com/americkestrojecz

najdete zde informace o programu akcí, termíny a trasy výletů, informace kde nás uvidíte.Přihláška na akci Amerických Strojů není nutná

Všeobecné podmínky

 Účastí na akci, vzniká vystavovateli povinnost přistavit na vlastní náklady  vozidlo včas na místo akce. Příjezd a registrace účastníků je v neděli 8.5.2022 mezi 08:00 a 10:00. V jiném čase je příjezd umožněn pouze po předchozí dohodě. Odjezd a odvoz vozidel je v neděli 8.5.2022 mezi 17:00 a 20:00. Pokud nebudete schopni zajistit účast přihlášeného vozidla, je nezbytné tuto skutečnost neprodleně oznámit organizátorům akce. Vystavená vozidla musí být čistá a v co nejlepším technickém stavu. U vystaveného vozidla bude umístěná oficiální popiska vozidla. V případě zájmu může účastník u vozidla instalovat ochranný provaz chránící exponát od přímého kontaktu s diváky. Účastník musí zajistit u vozidla funkční zábranu před případným únikem oleje pod vozidlem. Vystavovatel si zajišťuje vlastní ochranu vozidla pro případ dešťové přeháňky či pro ochranu proti kroupám, kterou si v případě nebezpečí sám instaluje na své vozidlo. Účastník se akce účastní na vlastní zodpovědnost a nebezpečí, vystavovaná vozidla budou pojištěná organizátorem výstavy proti poškození během konání výstavy a odcizení. Pro platnost pojištění je nutné dodržet všechny podmínky a pokyny pojišťovny. Vystavované vozidlo musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích(v případě účasti na spanilé jízdě). Účastník je zodpovědný za škody, které způsobí nedbalostí nebo špatným technickým stavem svého vozidla. Přihláškou dává účastník souhlas ke zveřejnění informací o vozidle včetně fotografií vozidla poskytnutých účastníkemnebo pořízených během výstavy. Účastník se během akce bude řídit pokyny organizátorů.

Přihláškou dává účastník souhlas ke zpracování osobních údajů podle příslušných předpisů a zákonů.